Skarby Podlasia. Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski to ciekawy cel wycieczki dla miłośników historii i architektury. To spokojne miasto leży na styku Podlasia, Polesia i Mazowsza, dzięki czemu zachwyca swoją różnorodnością i ciekawą historią. Co warto wiedzieć o tym mieście?

Międzyrzec Podlaski i jego dzieje

Międzyrzec Podlaski wzmiankowany jest już w XIV-wiecznych dokumentach, prawa miejskie otrzymał jednak dopiero w połowie XV stulecia. Przez wieki miasto znajdowało się w prywatnych rękach, jednak bardzo często zmieniało swych właścicieli. Władali nim m.in. Sapiehowie i Tęczyńscy, Opalińscy, Sieniawscy i Czartoryscy. W połowie XIX wieku miasto znalazło się w rękach Potockich, po których zachowało się sporo ciekawych pamiątek. Wiadomo, że Międzyrzec Podlaski mógł się dynamicznie rozwijać dzięki bliskości szlaków handlowych, jednak okres zaborów wiązał się z pewnym zastojem.

Dobrym czasem dla miasta okazał się okres międzywojenny, kiedy na terenie miasta powstało wiele zakładów przemysłowych (m.in. gorzelnia, garbarnie i młyny). Tym razem rozwój miasta zahamowała II wojna światowa, która miała tu dość burzliwy przebieg. Międzyrzec stał się miejscem kojarzonym z dużą aktywnością oddziałów partyzanckich, zarówno AK, jak i Batalionów Chłopskich. Dziś to spore miasto przyciąga turystów, którzy chętnie odkrywają Podlasie i jego dzieje.

Międzyrzec Podlaski i jego zabytki

Na terenie miasta zachowało się wiele cennych zabytków, przypominających o długiej historii Międzyrzeca oraz o czasach jego świetności. Uwagę przyciąga dawna cerkiew unicka, dziś znana jako kościół św. Józefa, oraz kościół św. Piotra i Pawła, ufundowany przez Augusta Czartoryskiego w latach70. XVIII wieku. Bardzo ważnym zabytkiem sakralnym jest kościół parafialny św. Mikołaja, w którym można zobaczyć sporo cennych dzieł sztuki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu obraz „Matki Bożej z duszami cierpiącymi w czyśćcu”, na którym autor przedstawił m.in. Augusta Potockiego z żoną Aleksandrą.

Odwiedź www.odkrywca.com.pl, żeby znaleźć jeszcze więcej ciekawostek architektonicznych.

Przy ołtarzu głównym czeka z kolei cenna płyta nagrobna z 1586 roku. Jest ona poświęcona  księciu Stefanowi Zbaraskiemu, wojewodzie trockiemu i właścicielowi Międzyrzeca i jego najbliższej okolicy. Dumą miasta jest jednak inny obiekt. To zespół pałacowy Potockich, zbudowany w początkach XIX wieku według projektu Szymona Bogumiła Zuga, a rozbudowany w latach 30. XIX wieku według projektu Franciszka Marii Lanciego. Warto też zajrzeć na cmentarz żydowski, założony w początkach XIX wieku. Wciąż można tu zobaczyć około 200 nagrobków, które przypominają o miejscowej społeczności żydowskiej.

Międzyrzec Podlaski ma się czym pochwalić, a czas spędzony na terenie tego miasta nie będzie czasem straconym. Ciekawa historia, cenne zabytki i okolica, która również zasługuje na uwagę – oto najważniejsze powody, dla których warto tutaj zajrzeć.